mullit "Tavoitteenani on tuottaa laadukasta, kotimaista naudanlihaa , huomioiden eläinten ja hoitajien hyvinvointi sekä kuluttajien tarpeet."
- Kauralan tilan laatukäsikirja
Etusivu > KARJA

Tilan karjatalous perustuu lihakarjan kasvatukseen. Vasikat ostetaan 2 viikon ikäisinä ns. ternivasikoina lypsykarjatiloilta A-tuottajien vasikkavälityksen kautta. Rotupohjaltaan 90%:sti maitorotuisia, loput pihvroturisteytyksiä.
Ensimmäisten viikkojen aikana vasikat saavat maitohuuhdepohjaista juomarehua, jonka jälkeen aloitetaan vieroittaminen seosrehulle. Alkukasvatusjakson aikana vasikat saavat seosrehun lisäksi vapaasti myös mulli1-tyyppistä väkirehua 155-165pv ikään asti.
Kokonaiskasvatusaika on 540pv, joka jakautuu 180 päivän alkukasvatus- ja 360 päivän loppukasvatusjaksoihin. Teuraspaino tavoite on yli 360kg. Keskimääräinen päiväkasvu tulee olla tuolloin n. 640g/pv (netto)
Loppukasvattamoita tilallani on kaksi, kylmä ja lämmin. Ensimmäisen puolen vuoden alkukasvatus tapahtuu kertatäyttöisissä osastoissa, joista Viimeisimpänä otettiin käyttöön vuoden 2005 lopussa 60 vasikan teinivasikkaosasto. Kokonaiseläinmäärä liikkuu 320 naudan paikkeilla. Osa vasikoista myydään edelleen muille tiloille loppukasvatettavaksi.
Tilallani tuotan Atria-Laatulihaa yhteistyössä A-tuottajat Oy:n ja Atrian kanssa.
Laatulihan tuotannossa tuottaja sitoutuu noudattamaan sovittuja pelisääntöjä. Laatulihan tuotannon perusajatus on, että eläinten hyvinvointi, terveys ja asianmukainen ruokinta varmistetaan laatulihaketjussa. Kaikki Atrian Laatuliha on sopimustuotantoa.
Vaatimukset sopimukselle:
 • Olosuhdekartoitus
 • Rehut ja ruokinta
 • Terveydenhuoltosopimus
 • Maatilan ympäristöohjelma
 • Atria       A-tuottajat
  Nettipihatto Lämminkasvattamo Vasikkakasvattamo
  www.kaurala.net/nettipihatto . www.kaurala.net/vasikkala
  "Nettipihatto" oli alunperin 72 mullin kylmäpihatto, joka valmistui vuonna 1998. Vuonna 2005 pihattoa muutettiin siten, että siellä on nyt loppukasvatuspaikat 100 lihanaudalle, sekä jaloittelutarha.
  Nettipihaton sivuilta löytyy rakennusaikaisia kuvia sekä käyttökokemuksia
  Lämminkasvattamo on ritiläpohjainen, vuonna 1980 valmistunut kasvattamo. Kasvattamo peruskorjattiin kesän 2001 aikana ja samassa yhteydessä valmistuu myös laajennusosa. Kasvattamon eläinmäärä on 100 lihanautaa
  Vasikkakasvattamo on kesän/syksyn 2000 aikana rakennettu ja 2001 alussa käyttöön otettava vasikoiden alkukasvattamo. Kesällä 2005 molemmat vasikkaosastot otettin ternivasikoiden käyttöön, sekä rakennettiin uusi teiniosasto. Vasikkaosastoissa on yhteensä 120 vasikkaa
  Nettipihatto Lämminkasvattamo Vasikkakasvattamo
 • Ruokinta
 • Rehut
 • Kuvia

 • Pohjois-Suomen Lihanautakerho
 • päivitetty 12.12.2005


  Etusivu > KARJA