peltokuva "Peltoviljelyn tavoitteena on tuottaa karjalle laadukasta rehua maatalouden ympäristönhoito-ohjelman ehtojen mukaisesti."
- Kauralan tilan laatukäsikirja
Etusivu > PELTOTilalla keskitytään rehuviljan ja nurmen viljelyyn.
Vuonna 2006 viljelyksessä on reilut 90 ha, josta n. 35ha on vuokramaita. Maalajeiltaan pääasiassa hietikoita ja multamaata.
Peltojen lannoitus perustuu tarkennettuihin tasoihin, eli ravinteiden määrät lasketaan pellon viljavuustutkimuksen pohjalta. Lannoituksessa käytetään karjanlannan lisäksi myös kemiallisia lannoitteita.
Karjanlantaa levitetään pääosin keväällä ennen kylvöjä ja kesällä nurmeen multaamalla ensimmäisen säilörehusadon korjuun jälkeen
Nurmi
Säilörehunurmea viljelen kasvukaudella 2006 noin 34 ha:n alalla. Nurmiseos koostuu timoteistä sekä ruokonadasta.

Rehu korjataan esikuivattuna säilörehuna pyöröpaaleihin ja säilötään AIV-liuoksella. Jotta paalit säilyisivät ne kääritään muoviin. Muovin väri on valkea jotta paalit eivät lämpenisi auringossa ja rehun säilyvyys paranee
Pyöröpaalimenetelmä soveltuu tilalleni parhaiten, koska pellot ovat varsin hajallaan ja työvoimaa ei ole paljoa käytössä.
Valmet 6600 + Claas 250
Säilörehun paalausta, Claas 250 RotoCut CCT
Vilja
Viljan kylvöä keväällä 2001
Viljan kylvöä, Simulta 2500T
Rehuviljaa viljelen n. 50:llä hehtaarilla. Viljalajit vuonna 2006 ovat vehnä ja kaura
 • Kylvö
  Kylvötyöt tehdään keväästä ja pellosta riippuen toukokuun alun ja kesäkuun ensimmäisten viikkojen välisenä aikana. Osa vilja-alasta on nurmen suojaviljaa, eli yhtäaikaa viljan kylvön kanssa on kylvetty myös nurmisiemenseos
 • Kasvinsuojelu
  Kasvinsuojeluruiskutukset ostetaan urakoitsijalta. Torjunnan tarve ja laatu määritellään lohkokohtaisesti.
 • Sadonkorjuu
  Myös viljan puinti ostetaan urakoitsijalta. Käyttämäni viljan tuoresäilöntämenetelmä sallii puinnin hieman ennen normaalia puintikautta. Vilja puidaan, säilötään heralla ja murskattuna laakasiiloihin
 • Lihakarjan ruokinta
 • Lihakarjan rehut
 • Kuvia
 • Murska 700 HD
  Viljan murskesäilöntää, Murska 700S2 HD"
  päivitetty 12.12.2005


  Etusivu > PELTO